KOOLIÕPILASTELE!

Visuaalselt hästi omastatav õppematerjal

ERIVÄLJAANNE VÄLISEESTLASTELE!

Eesti ja inglise keelne paralleeltrükis väliseesti koolidele ja perekondadele

INFOTEATMIK

Raamatu tagaküljel on kaart Kalevipojaga seotud paikadest üle terve Eestimaa