Pilteepos Kalevipoeg

Pilteepos “Kalevipoeg”  rahvuseepos “Kalevipoeg” ainetel.

Projekti idee tutvustus:

1862. aastal ilmus rahvuseepose “ Kalevipoeg” algvariant. 161 aasta jooksul on teost interpreteeritud eri viisil ja  eri kujundustes. Oleme jõudnud aastasse 2013. Ideelisel viisil kordab ajalugu end taas, lähtudes naabrite, soomlaste, eeskujust. 1998. aastal andis soome kunstnik Kristian Huitula välja pilteepos “Kalevala” soome rahvuseepose “Kalevala” ainetel. Teos osutus äärmiselt menukaks.

Tutvu ülevaatega meedias: http://www.huitula.com/mediakalevala2.htm

Tutvu teosega: http://www.huitula.com/kalevala_english2.htm

Nii sündis MTÜ Kultuuripärandi Hoidja projektiidee: eestlaste rahvuseepose “Kalevipoeg” taastulemine kaasaegses visuaalses vormis pilteeposenana, mis on nii sisuliselt kui ka kujunduslikult vastuvõetav kõikidele vanusegruppidele.
Teavitasime oma soovist soome kunstnikku K. Huitulat, kes andis ideele heakskiitva hinnangu. Eestlaste versioon ei ole koopia soome pilteeposest, arvestades erinevat kunstniku käekirja ja  teose sisulist ülesehitust. Tegemist ei ole ühekordse trükise, vaid jätkusuutliku projektiga.

Pilteepose “Kalevipoeg” valmimise tulemusena täidetakse  alljärgnevad projekti peamised eesmärgid:

Projekti eesmärgid

1. Pilteeposest “Kalevipoeg“ saab nii suur kui väike lugeja sisutiheda visuaalse pildi kogu sündmustikust.
Arvestades, et 6. klassis on Kalevipoeg  õpilastele kohustluslik kirjandus. Piltjutustuse formaat võib olla antud teemal soovituslik kirjandus.

2. Õppe – ja infomaterjal rahvuseeposega seotud tegevusega seotud paikade kohta
Vihik oma ülesehituselt annab koolidele ja Eestimaad tutvustavatele asutustele   võimaluse kasutada raamatuid õppe ja infomaterjalina.
Iga raamatu lõpus on õppe ja abimaterjalid.  Kaart ja küsimustik Kalevipojaga seotud sündmustest, paikadest. Loetelu organisatsioonidest ja asutustest, kes tegutsevad pärimiskultuuri vallas: viikingikülad, Kalevipoja Muuseum  jpt.

4. Teostus järgib kaasaegses pilteepose jutustuse vormis teose autentset teksti ja ajastu autentsust (riietus, keskkond). 

5. Tutvustada pilteepose formaadis Kalevipoega teist emakeelt  kõnelevatele inimestele.
Rahvuseepos "Kalevipoeg" on tõlgitud saksa, vene, ungari, läti, soome, leedu, rumeenia, ukraina, inglise, rootsi, prantsuse ja hindi keelde (Vishnu Khare), lühendatud tõlked on taani, tšehhi, juudi, itaalia ja esperanto keelde. Pilteepost Kalevipoeg  on võimalik välja anda erinevate  tõlkeversioonidena.

6. Eriväljaanne väliseestlastele

 

Projekti eesmärkide saavutamiseks on:

1. läbi viidud  konkurss pilteepose Kalevipoeg kujundaja  leidmiseks.
Osales seitse noort kunstnikku. Proovitööde põhjal valiti välja kunstnik Toom Tragel.

2. koostatud projekti Kalevipoja pilteepose I raamatu eelarve raamatu ja ajagraafik.

Töö maht:

Rahvuseepos Kalevipoeg pilteepos  on jagatud IV raamatuks. Igas raamatus on  viis lugu.
I raamatu valmimisperiood: 10 kuud

Meil on:

1. Selge eesmärgistatud visioon ja projektiplaan
2. Fantastiliselt andekas noor kunstnik, kellele soovime anda eneseteostuse võimaluse
3. Vastutustundlik meeskond
4. Eelarve ja ajagraafik
5. Projekti tulemuse edukus on koheselt mõõdetav
6. Teose ilmumisaeg: Iga aasta järel üks raamat ja Eesti Vabariigi 100 juubeliaastaks soovime välja anda tervikkomplekti.

Kui soovid anda oma panuse projekti teostamisele, siis palun kliki siin SOOVID TOETADA

Comments are closed.