Meist

Ajamatkad on kaubamärk, mille all pakume matkasid ja bussireise Eestimaa ürgloodusesse, vanadesse mahajäetud küladesse, meie rahvuseepose kangelase “Kalevipoja” radadele ja Saaremaa müütilistele muinasradadele.

Meie matkad jagunevad kolme kategooriasse: ürgloodusmatkad, pärandkultuurimatkad ja matkad Kalevipoja radadel. Loodusmatkade võtmesõnad on puutumatu loodus, ravimtaimed, haldjamets, käpalised, seened, pärimus, rahvameditsiin, linnud-loomad, soosaared, muinasajalugu, mütoloogia, rahvaluule, muistendid-legendid, muistsed pelgupaigad, linnamäed jne. Meie pärandkultuuri matkade võtmesõnad on  vanad mahajäetud talud ja külad, puisniidud, metsavendade punkrid, kiviaiad, vanad kaevud, iidsed põlispuud vanade talukohtade lähedal, endisaegne elu-olu jne. Kalevipoja radadel kulgevate matkade võtmesõnad on aga meie rahvuseepos “Kalevipoeg”,  läänemeresoomlaste mütoloogia, Muinaspõhja mütoloogia, muinasajalugu, regilaul, Kalevipoja muistendid ja nendega seotud kohad, Kalevipoja sängid jpt.

Meie bussireisid jagunevad kahte kategooriasse – Kalevipoja paikade ringreisid (1. ja 2. osa) ja Saaremaa ringreisid (1. ja 2. osa). Kalevipojaga seotud ringereiside peamisteks võtmesõnadeks on rahvuseepos”Kalevipoeg”, soome-karjala rahvuseepos “Kalevala”, muinasajalugu, Kalevipoja muistendid ja nendega seotud kohad, Kalevipojaga seotud kinnismuistised (Kalevipoja sängid, viskekivid ja lingukivid), järved, jõed-ojad ning allikakohad, pühapaigad, läänemeresoomlaste mütoloogia, Muinaspõhja mütoloogia, regilaul, Kreutzwald, Faehlmann jne. Saaremaa ringreiside olulisemad märksõnad on pühapaigad, kirikud, allikad, võlud, maalinnad, kultusega seotud pühad kivid, püha Katariina, läänemeresoomlaste mütoloogia, Muinaspõhja mütoloogia, keldi mütoloogia, läti mütoloogia, muinasajalugu (ka eestlaste muistne vabadusvõitlus) jpt.

 

Lisa kommentaar

English