Tunne oma maa ja rahva lugu

MTÜ Kultuuripärandi Hoidja on avalikes huvides tegutsev isikute vabatahtlik mõttekaaslaste ühendus, mille missiooniks on hoida ja edendada eesti ning kogu soome-ugri algupärast kultuuripärandit ja folkloori ning levitada loodushoidlikku ja ajalugu väärtustavat mõtteviisi.Ühendus on pühendunud eesti ja ka soome-ugri folkloori, kommete  ja mütoloogia uurimisele, niisamuti selle talletamisele ja propageerimisele. Eesmärk on edasi anda nii nooremale põlvkonnale kui ka vanematelegi seda vajalikku ja kohati juba tuhmuma hakkavat teavet meie esivanemate kultuuripärandist, üldisest tolle aja eluolust, traditsioonidest ning ka rahvaluulest endast. Oma tegevusega soovib ühendus tuua inimesed erinevate huvitavate projektide kaudu rohkem lähemale läänemeresoome folkloorile ja meie esivanemate pärandile, mis aitaks omakorda inimestesse süstida head tahet ja indu ka neil endal midagi kasulikku ära teha oma kodukandi, looduse, kultuuri, rahva ning oma esivanemate pärandi heaks, ehk kokkuvõttes meie kõigi elu paremaks muutmisel. Kaitstes ja võimalusel ka taastades meie esivanemate pärandit suudab rahvas ja kultuur olla elujõulisem ja jätkusuutlikum ning niimoodi tekkiv lugupidamine ja austus esivanemate poolt loodu suhtes oleks mitte ainult tugevaks vundamendiks tulevastele põlvedele meie kultuuri hoidmisel ja edasikandmisel vaid ka üleüldise moraali, õigluse ja vajalike eluväärtuste mõistmisel ja nende hoidmisel.

Comments are closed.

English